martie_isj_2012.jpg
Meniu Principal
Acasa
Noutati
Reteaua Scolara
Pagina inspectorului
Legislatie
Link-uri utile
Inv. particular
Forum
Proiecte ISJ
Compartimente
Popular
Login Form

Parola uitata?
Vizualizare ceas
Calendarul actualizarilor site-ului

 mai   Iunie 2015   iul

DLMMJVS
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
SVTechie Technology
Informatii utilizatori
1345 membri
0 azi
0 in aceasta saptamana
1 in aceasta luna
ultimul: schygeia
Adresa ta IP
54.144.48.103
United States United States,
Browser
Unknown Browser Unknown Browser
Sistemul tau de operare
Unknown Operating System Unknown Operating System
Expozitii, prezentari, evenimente
Sondaj
Ce parere aveti despre website ?
 
Arhiva Site

   
prof. dr. Stefan Firu
Inspector Scolar General


Purtator de cuvant: inspector Livia Cretulescu telefon: 0733553829 e-mail: liviacretulescu@gmail.com
AUDIENTE INSPECTORI SCOLARI IN FIECARE LUNI INTRE ORELE 10-12
A+ | A- | Reset
Documente actuale
Scris de M Dragomir   
miercuri, 03 octombrie 2007
STATISTICA PREZENTA LA PROBA Ea pe centre de examen -29 IUNIE 2015
Denumire centru de examen
Total E)a) Eliminat E)a) Neprezentat E)a)
Total pe judet 2512 0 109
LICEUL TEORETIC "AXENTE SEVER" MEDIAS 202 0 7
LICEUL TEHNOLOGIC "SCOALA NATIONALA DE GAZ" MEDIAS 392 0 8
COLEGIUL TEHNIC "INDEPENDENTA" SIBIU 227 0 47
COLEGIUL NATIONAL "O.GOGA" SIBIU 385 0 2
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "TEREZIANUM" SIBIU 281 0 32
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU 360 0 11
COLEGIUL NATIONAL "GH.LAZAR" SIBIU 362 0 1
LICEUL TEORETIC "C.NOICA" SIBIU 303 0 1
Statistica notelor obtinute la Evaluarea nationala 2015 (inainte de contestatii)
REZULTATE EVALUAREA NATIONALA 2015 (inainte de contestatii)
Ordin nr 4201 din 10.06.2015 privind modul de plata a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a, pentru examenul national de bacalaureat si pentru examenele de absolvire/certificare a calificarii profesionale pentru invatamantul profesional, liceal si posliceal sesiunile anului 2015  
Ordin nr 4202 din 10.06.2015 privind modul de plata a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea si defasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat si in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul scolar 2015-2016
Lista beneficiarilor la programul "Euro 200" pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare

Campania Nationala "Nu tremur la cutremur", instituit de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta www.nutremurlacutremur.ro
 PERSONAL ISJ
   DECLARAŢII de AVERE
Ultima actualizare ( luni, 29 iunie 2015 )
Citeste mai departe...
 
Miscarea personalului didactic
Scris de M Dragomir   
mari, 13 noiembrie 2007
Statistica inscrierii la concursul de ocupare a posturilor din data de 15 iulie 2015
LISTA actualizata a CANDIDATILOR CARE AU DEPUS DOSAR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIN DATA DE 15 IULIE 2015, completata cu media inspectiilor la clasa. Orice eroare constatata in lista va fi sesizata la biroul Resurse Umane
Lista posturilor ocupate pana in data de 09.05.2015
Lista posturilor neocupate la data de 8 mai 2015, valabile la concursul de ocupare a posturilor 2015
Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016 (cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, repartizat în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 și/sau 2012)
Model de cerere de inscriere la concursul de ocupare a posturilor 2015
DETALIEREA Punctajelor criteriului IV- Activitate metodica si stiintifica - din anexa 2 a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar în anul şcolar 2015 - 2016, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4895/2014, cu modificările şi completările ulterioare
Ordin nr. 5109/12.12.2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015  Centralizator discipline de invatamant, probe de concurs
OMEN 5108/2014 pentru modificarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin OMEN nr. 4895/2014
METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016
ORDIN 4895 din 10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016
Adresa 54274/03.09.2014 privind incadrarea profesorilor cu gradul didactic I si 25 de ani vechime

 Gradatia de merit

Ordin nr. 4893/10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015
Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015 - Anexa la OMEN nr. 4893/10.11.2014
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PENTRU PREDAREA/ PRELUAREA DOSARELOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURSUL PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT 2015

 
Perfectionarea cadrelor didactice

DEFINITIVAT 2015 - CANDIDATII INSCRISI LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT SESIUNEA 9 IULIE 2015 VOR VENI IN INTERVALUL 25-30 IUNIE 2015 intre orele 8-12 la ISJ Sibiu la biroul informatizare(mansarda) pentru validarea(verificarea) fiselor de inscriere. Candidatii care si-au schimbat numele intre timp vor actualiza fisa cu numele de pe buletin. Candidaţii care au depus la dosar adeverinţe pentru studii, vor completa obligatoriu şi de urgenţă dosarele cu copii legalizate( la notar) după diplomele de absolvire/licenţă, însoţite de foile matricole( legalizate), iar cei care şi-au schimbat numele după înscrierea din octombrie, vor aduce act doveditor de schimbare de nume
 Programe de pregatire si examen gradul II sesiunea 2015
 Statistica inscrierii la examenul din data de 9 iulie 2015 pentru obtinerea gradului didactic definitiv
Lista actualizata a cadrelor didactice care au depus dosar de inscriere la examenul de obtinere a gradului didactic definitiv din data de 9 iulie 2015
TABELELE NOMINALE pe specialităţi, cuprinzând personalul didactic înscris pentru efectuarea inspecţiei curente 1 ( I.C.1) în anul şcolar 2014-2015 în vederea înscrierii la gradele didactice II şi I în octombrie 2015
Lista cadrelor didactice care au depus dosare pentru echivalarea studiilor conform O.M. 5553/2011, în baza O.M. 4553/2014 se află aici. Completarea dosarelor se poate face în perioada 17 noiembrie-28 noiembrie 2014, conform precizărilor de pe ultima pagină a documentului ataşat
ORDIN Nr. 4802 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ publicat in: MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 772 din 23 octombrie 2014
ORDIN nr. 4801 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014 - 2015,publicat in: MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr.769 din 23 octombrie 2014
Metodistii ISJ Sibiu anul scolar 2014-2015
Ordin nr. 4553/10.09.2014 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2014-2015
Informatii inscrieri grade didactice an scolar 2014-2015
Informaţii pentru echivalare doctorat cu gradul didactic I în învăţământ
Echivalări studii conform O.M. 5553/2011 (ECTS/SECT). Cadrele didactice ale căror dosare de echivalare studii au fost trimise anul acesta la Universitatea din Piteşti şi se regăsesc în tabelul anexat aici vor citi cu atenţie cerinţele  şi vor da curs acestora, respectând termenele. Rog unităţile şcolare şi candidaţii să transmită informaţia şi altor persoane aflate în listă
ORDIN 3240 DIN 26.03.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul  ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011
Anexe la ORDIN 3240 DIN 26.03.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul  ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011
Ordin nr. 5397/5.11.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011
Ordin nr 5211 din 08.10.2013 pentru aporbarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5553/2011, sesiunea 2013-2014
Procedura privind echivalarea si acordarea de cretite profesionale transferabile pentru particiaprea la activitati de formare din categoria 4 . Programe speciale
Ordin nr. 3307/28.02.2013 privind modelul Atestatului de formare continuă a personalului didactic și a modelului Fișei competențelor și a disciplinelor/temelor
Ordin nr. 3370/12.03.2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale
Ultima actualizare ( luni, 29 iunie 2015 )
 
Examene nationale 2014-2015
Scris de M Dragomir   
joi, 29 noiembrie 2007

Bacalaureat 2015

 Statistica Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2015
Statistica generala a inscrierii absolventilor de liceu la sesiunea iunie-iulie 2015 de Bacalaureat
Statistica Proba Ed examen Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2015
Statistica Proba Ec examen Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2015
Statistica Proba Eb examen Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2015
Statistica Proba Ea examen Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2015
Procedura privind documentele de inscriere examenul national de bacalaureat 2015
Lista centrelor de examen pentru sesiunea iunie-iulie a examenului national de bacalaureat 2015
Ordin nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2015
Ordin nr. 3483/15.05.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
Evaluare competente Proba D Bacalaureat 2014(se poate folosi si versiunea de sistem de operare Windows Vista si pachetul Office 2007)
Ordin nr. 4932/29.08.2013 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
M E T O D O L O G I A de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011 Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
Atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat - Anexa 3 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat

Evaluarea nationala 2015

Statistica notelor obtinute la Evaluarea nationala 2015 (inainte de contestatii)
REZULTATE EVALUAREA NATIONALA 2015 (inainte de contestatii)
Statistica prezentei la examenul de evaluare nationala 2015
Ordin nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015
Procedura privind vizualizarea lucrarilor la Evaluare nationala (click aici)
Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011 (anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4.801/31.08.2010)

Admiterea in invatamantul liceal/profesional

 Centre zonale de admitere 2015 - arondari
Lista codurilor scolilor necesare pentru fisa de admitere din judetul Sibiu
Rezultatele la testul de limba moderna engleza necesar pentru admiterea in clasa a IX-a de liceu 2015, clase cu predare intensiv engleza (testul de biling engleza), desfasurat la Col National Gh. Lazar, Col National O. Goga si Col National Pedagogic Andrei Saguna in data de 27 mai 2015
Procedura privind inscrierea la liceu a absolventilor din seria curenta care au studiat cel putin 1 an scolar in strainatate
Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat cu profil vocațional - 2015
Admiterea in invatamantul liceal/profesional - judetul Sibiu
Fișa de admitere pentru învățământul profesional
ORDIN nr 3676 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4432/2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016
Nota nr 1853 din 06.04.2015 privind recunoasterea si echivalarea unor diplome de competenta lingvistica in cadrul probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi de circulatie internationala, respectiv pentru admiterea in clasele a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi de circulatie internationala
Fise de admitere 2015
Ordin nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016
Situatia admiterii in liceu etapa I, 2014 (prima si ultima medie de repartizare in clasa a IX-a de liceu)
Procedura nr. 3 privind înscrierea la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a
Procedura nr. 4 privind repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a cu cerinţe educative speciale
Procedura nr. 5 privind înscrierea la liceu seral sau cu frecvenţă redusă a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015
Procedura nr. 6 pentru absolvenţii clasei a VIII-a (din serie curentă şi serie precedentă, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii anului şcolar) care nu au participat la nicio repartizare, nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare de admitere
Procedura nr. 7 privind înscrierea la liceu a absolvenţilor din seria curentă care au finalizat învăţământul gimnazial în străinătate
Procedura nr. 1 privind repartizarea absolventilor clasei a VIII-a de etnie roma in invatamantul liceal
Procedura nr. 2 privind realizarea ierarhiei la nivel judetean a absolventilor clasei a VIII-a
METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ pentru admiterea în clasa a IX-a ÎN JUDEŢUL SIBIU
Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 (anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)
Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini penru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaționale (anexa 3 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)
Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională (anexa 4 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)
Ultima actualizare ( luni, 29 iunie 2015 )
 
Acasa Noutati Reteaua Scolara Pagina inspectorului Legislatie Link-uri utile Inv. particular Forum Proiecte ISJ Compartimente